KẾT QUẢ THI HỌC KỲ: QUẢN TRỊ HỌC

ĐIỂM TỔNG = ĐIỂM QUÁ TRÌNH *30% + ĐIỂM THI * 70%

Trong đó: ĐIỂM THI = SỐ CÂU ĐÚNG * (10/45)

þ  Lớp sáng thứ 5 – Phòng 105/A3 Ü XEM ĐIỂM (17/11/2017) 

þ  Lớp chiều thứ 5 – Phòng HTR/DB Ü XEM ĐIỂM (17/11/2017) 

þ  Lớp sáng thứ 6 – Phòng 201 + 202/D2 Ü XEM ĐIỂM (17/11/2017)

þ  Lớp chiều thứ 6 – Phòng HTR + 204/DB Ü XEM ĐIỂM (17/11/2017) 

:Phản hồi điểm qua Email dcthanh@ctu.edu.vn

ÿHoặc tại BM. QTKD từ 8g00 - 10g00, thứ 4 (22/11/2017)

LỚP CỐ VẤN - QTKD K41 (KT1522A2)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SINH HOẠT LỚP CỐ VẤN

>> Bảng điểm tổng hợp của lớp HK 1 2016 - 2017 <<XEM TẠI ĐÂY>> 

>> Bảng điểm tổng hợp của lớp HK 1 2015 - 2016 <<XEM TẠI ĐÂY>>

>> Thông báo cấp giấy xác nhận vay vốn cho sinh viên khóa 41 <<XEM THÔNG BÁO>> <<XEM MẪU ĐƠN>> 

>> Chương trình đào tạo ngành QTKD <<XEM TẠI ĐÂY>>

>> Qui chế học vụ áp dụng từ năm 2014 <<XEM TẠI ĐÂY>>