ĐIỂM THI QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI

SV phản hồi điểm từ 14h30 - 16h00, ngày 26/11/2013 (thứ 3) tại BM. QTKD
SV kiểm tra điểm trong tài khoản cá nhân của mình

STT

Mã SV

Họ

Tên

Điểm chữ

1

1063381

Nguyễn Phúc

Thanh

D+

2

1070290

Phan Thị Mỹ

Xuyên

D+

3

1087087

Ngô Trung

Đẳng

C+

4

2081840

Nguyễn Thành

Cảnh

D+

5

2081940

Đoàn Lê Phương

Thảo

C

6

2081948

Phan Minh

Triết

C+

7

3083253

Trần Phạm Bảo

Khoa

B

8

3083270

Trần Thị Yến

Nhi

B

9

3083967

Nguyễn Thị Bích

Trâm

D

10

3092920

Ngô Thành

Út

D

11

4094342

Lê Hoàng Ái

Mỹ

C+

12

4094434

Huỳnh Khánh

Tâm

B+

13

4097880

Phạm Lê Triết

Giang

C+

14

4097881

Nguyễn Thanh

Hảo

C+

15

4097914

Trần Tiến

Thành

C+

16

4104898

Mai Hữu

Hiệu

B

17

4104938

Cao Thị Hương

Thùy

C

18

4104946

Lê Thanh

Trúc

C+

19

4104991

Nguyễn Ngọc

Nhàn

A

20

4105046

Nguyễn Thị Ngọc

Hân

C

21

4105153

Hồ Thị Thu

Thảo

C+

22

4105162

Trần Thủy

Tiên

D

23

4105638

Huỳnh

D

24

4105639

Tăng Diệu

Hương

F

25

4105681

Cô Thành

Tài

B

26

4105726

Trần Thị Diễm

Xuân

C

27

4105830

Lê Minh

C+

28

4114357

Nguyễn Thị Huệ

Chi

C+

29

4114496

Cao Ngọc

Ánh

B

30

4114507

Đỗ Thị Thùy

Dương

B

31

4114514

Trần Minh

Đình

B+

32

4114526

Võ Thanh

Huy

C

33

4114529

Trần Lê Kim

Hương

B

34

4114554

Nguyễn Hoàng

Nhật

C

35

4114556

Nguyễn Thị Yến

Nhi

C

36

4114583

Trần Vũ

Thường

B+

37

4114586

Đoàn Thị Thiên

Trang

B+

38

4114587

Lê Thị Xuân

Trang

B+

39

4114591

Bùi Thị Thanh

Trúc

B+

40

4114593

Phan Hữu

Tuấn

B+

41

4114599

Nguyễn Văn

Vàng

A

42

4114631

Neáng Srây

Môm

C+

43

4115180

Lê Thị Thuý

Duyên

C

44

4115212

Lê Văn

Lợi

C

45

4115231

Nguyễn Trần Trọng

Nhân

C+

46

4115644

Huỳnh Hữu

Đức

A

47

4115649

Nguyễn Mai

Khanh

B

48

4115655

Đỗ Kim

Ngân

B+

49

4115657

Huỳnh Trúc

Ngọc

B+

50

4115659

Đoàn Văn

Nhâm

B

51

4115665

Trương Hoài

Phong

D

52

4115677

Trần Văn

Trà

C+

53

4115680

Trần Lữ Thúy

Trân

C+

54

4115681

Trương Minh

Triết

C+

55

4115684

Võ Thị Xuân

Tuyên

D

56

4115689

Phùng Hải

Yến

B

57

4118398

Trần Thị Hà

Anh

C+

58

4118399

Nguyễn Thị Diễm

Chi

B+

59

4118400

Trần Thị Kiều

Diễm

A

60

4118405

Lê Thành

Đạt

C+

61

4118407

Nguyễn Thị

Hằng

B

62

4118408

Hồ Tuấn

Hậu

B+

63

4118417

Nguyễn Lê Kim

Huỳnh

B

64

4118419

Nguyễn Tấn Ngân

Linh

B+

65

4118422

Lương Huỳnh

Mai

B

66

4118424

Trần Quốc

Minh

B

67

4118426

Nguyễn Hồng

Ngọc

C+

68

4118435

Liêu Quang

Thông

B+

69

4118437

Cao Hữu

Toàn

B+

70

4118439

Nguyễn Minh

Trí

A

71

4118440

Nguyễn Trung

Trực

B

72

7096345

Nguyễn Viết

Hưng

B

73

B100097

Phạm Kim

Nhung

F

74

B110182

Huỳnh Trung

Hậu

F

75

C1201059

Bùi Thị Kim

Dung

C+

76

C1201092

Trần Thị Kim

Tiến

C+

77

C1201115

Nguyễn Lê Hoàng

Mai

C+

78

C1201128

Đỗ Thị

Son

B

79

C1201133

Nguyễn Thị

Thơm

B

80

C1201139

Trần Thanh

Tuyền

B+

81

1071570

Huỳnh Lý

D

82

1080477

Trần Công

Lượng

A

83

1080494

Trần Ngọc

Toàn

C+

84

4104174

Nguyễn Thị Kim

Thành

A

85

4104180

Trần Thanh

Thưởng

A

86

4104819

Nguyễn Hải

Đăng

D

87

4104885

Nguyễn Hồ

Biên

C+

88

4105611

Đoàn Gia

Bảo

D+

89

4105662

Lại Thanh

Nguyên

D

90

4105723

Nguyễn Thế

Vinh

D+

91

4114497

Lê Trí

Bảo

C+

92

4114520

Phan Thị Ngọc

Hân

B

93

4114542

Lâm Thị Kim

Miếng

B+

94

4114543

Đinh Duy

Minh

C+

95

4114548

Nguyễn Thị Bích

Ngọc

B

96

4114549

Nguyễn Thị Mỹ

Ngọc

B+

97

4114557

Cao Ngọc

Nhiều

B+

98

4114558

Nguyễn Phạm Quỳnh

Như

C+

99

4114565

Đặng Quang

Quyền

B

100

4114616

Phan Thị Ánh

Hoàng

B

101

4114628

Võ Thị Thảo

Linh

C+

102

4114670

Ong Thị

Diết

B

103

4115637

Nguyễn Tuấn

Anh

B

104

4115639

Huỳnh Chí

Cường

C+

105

4115641

Tạ Thị Thùy

Dung

F

106

4115642

Nguyễn Thị Thùy

Dương

C+

107

4115650

Phạm Thị Kim

Khen

C

108

4115651

Lê Phương

Lan

B

109

4115652

Trương Thị Nhất

Linh

B+

110

4115658

Nguyễn Khôi

Nguyên

C

111

4115666

Nguyễn Thị Thuý

Phượng

C

112

4115670

Lương Trần Thanh

Thảo

C+

113

4115673

Trương Hoàng

Thi

C

114

4115676

Phạm Trần Cẩm

Tiên

B

115

4115679

Nguyễn Thị Ngọc

Trân

B

116

4115685

Lê Kim

Tuyến

B

117

4115688

Khưu Thị Diễm

Xuân

B

118

4118413

Hứa Xúi

Hui

B

119

4118432

Trương Mai

Thảo

A

120

7098107

Trần Thị

Thơ

F

121

B110177

Lê Minh

Cát

D

122

B110183

Nguyễn Thanh

Hoài

B

123

B110193

Huỳnh Văn

Miền

B+

124

B1201659

Hoàng Phạm Thanh

Giang

C+

125

B1201707

Lê Quốc

Thịnh

C+

126

B1202200

Trần Thị Ngọc

Quyên

B

127

C1201060

Thị Ngọc

Duyên

B

128

C1201062

Trần Thị Thúy

Hằng

B

129

C1201066

Trần Thị Diễm

Hương

C+

130

C1201067

Lê Xuân

Khánh

C

131

C1201069

Lưu Ngọc

Lệ

B

132

C1201070

Nguyễn Thị Hồng

Loan

A

133

C1201072

Trần Ngọc

Minh

C+

134

C1201074

Nguyễn Vĩnh Kim

Ngân

B

135

C1201075

Huỳnh Thị

Nghín

B+

136

C1201079

Quang Thị Minh

Nguyệt

B

137

C1201082

Phạm Khánh

Như

B

138

C1201085

Châu Thái Hoàng

Sơn

B+

139

C1201088

Phạm Thị Loan

Thảo

B+

140

C1201089

Nguyễn Thanh

Thiện

B

141

C1201090

Bùi Thị Mỹ

Thu

B+

142

C1201094

Cao Nhật

Trường

C+

143

C1201098

Nguyễn Thành

B

144

C1201101

Trương Thị Ngọc

Châu

C+

145

C1201102

Trần Văn

Chí

C+

146

C1201103

Nguyễn Anh

Duy

C

147

C1201104

Lê Thị Thùy

Dương

C+

148

C1201105

Lâm Thị Hồng

Điều

B

149

C1201108

Nguyễn Thị Kim

Huyền

A

150

C1201114

Võ Trần Xuân

Lộc

C+

151

C1201118

Trần Thị Kim

Ngân

B

152

C1201119

Lê Thanh

Nghề

C+

153

C1201121

Trương Thị Hồng

Nguyên

B

154

C1201122

Đỗ Thị Ánh

Nguyệt

A

155

C1201123

Phạm Thành

Nhân

C+

156

C1201126

Nguyễn Thanh

Phong

B+

157

C1201130

Nguyễn Thị Minh

Tâm

B+

158

C1201138

Lương Thị Ánh

Tuyết

C+

159

C1201141

Phạm Văn

Việt

F