Code hay cho Website

CODE HAY CHO WEB

Tạo logo liên kết chạy ngang
<div style="background:#ddd url(http://lh6.ggpht.com/_BTztXRwC9ik/S5Xrg9zRC4I/AAAAAAAAAlw/5pXWhWlHePY/logo1.png) no-repeat left; border-top:#999 1px solid; border-bottom:#999 1px solid; padding-left:19px;padding-right:2px;width:100%;">
<marquee onmouseout="this.start()" direction="left" behavior="50" scrollamount="5" height="60" onmouseover="this.stop()" scrolldelay="50" width="511">
<a href="URL liên kết 1" target="blank" ><img style="width: 220px; height: 60px;" src="Link logo 1"/> </a>
<a href="URL liên kết 2" target="blank" ><img style="width: 220px; height: 60px;" src="Link logo 2"/> </a>
<a href="URL liên kết 3" target="blank" ><img style="width: 220px; height: 60px;" src="Link logo 3"/> </a>
<a href="URL liên kết 4" target="blank" ><img style="width: 220px; height: 60px;" src="Link logo 4"/> </a>
<a href="UR Lliên kế 5" target="blank" ><img style="width: 220px; height: 60px;" src="Link logo 5"/> </a>
</marquee></div>


Đọc thêm:
http://tranphucminh.blogspot.com/2012/03/tao-logo-lien-ket-chay-ngang.html#ixzz1rqcsej7v

Cách tạo code nhắn tin miễn phí đưa vào Google Sites:

Bước 1: Các bạn vào địa chỉ sau:

http://smsapi.ndtan.net

Bước 2: Các bạn điền đầy đủ thông tin sau:

Your Website Name: Tên

Your Website Url: Địa chỉ website

Bước 3: Chọn Creat your api Code

Bước 4 : Copy code và dán vào website của bạn.

Tạo chữ chạy trong Google Sites:

Trước tiên, vào chỉnh sửa trang ---> Chèn Tiện ích khác ---> Tìm kiếm tiện ích "Embed gadget"  ---> Dán code trên vào, sau đó chỉnh sửa theo ý muốn.
Rồi tùy chọn chữ chạy thế nào:

Ví dụ:

<marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollAmount="2" scrollDelay="75" width="543" height="17" behavior="alternate">Chu can chay </marquee>

-----------------

- Chạy từ phải qua trái: I Love You Forever

<font color="#FF3399" size="4">
<marquee>I Love You Forever</marquee></font>


- Chạy từ Trái qua Phải:
I Love You Forever

<font color="#FF3399" size="4"><marquee direction=right>I Love You Forever</marquee></font>

- Chạy từ Trên xuống Dưới:
I Love You Forever

<font color="#FF3399" size="4"><marquee direction=down>I Love You Forever</marquee></font>

- Chạy từ Dưới Lên:
I Love You Forever

<font color="#FF3399" size="4"><marquee direction=up>I Love You Forever</marquee></font>

- Chạy qua lại:
I Love You Forever

<font color="#FF3399" size="4"><marquee behavior="alternate">I Love You Forever</marquee></font>


Tạo hiệu ứng ảnh sóng nước tuyệt đẹp:

Như đã giới thiệu, trang www.crazyprofile.com có rất nhiều hiệu ứng ảnh cho web, sau đây sẽ là cách tạo hiệu ứng ảnh sóng nước tuyệt đẹp, các bạn xem demo bên dưới.


Cách thực hiện: Rất đơn giản các bạn vào trang www.crazyprofile.com, tại cuối thanh menu trái bạn chọn mục Water Effect (http://www.crazyprofile.com/water_effect/water_effect.asp), sau đó nhấn nút Open và chọn ảnh từ máy của bạn, cuối cùng chọn Get Code, chèn vào web của bạn và bắt đầu "vọc" ảnh.
 

Lịch phát sóng trên TV:

<iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"height="400" src="http://itv.vn/lichphatsong.aspx" style="width: 525px; height: 150px;" scrolling="yes" width="500"></iframe>

Download phần mềm tiện ích:

<embed allowscriptaccess="never" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.fileden.com/files/2011/9/24/3200231/My%20Documents/Menu3D_System%28600x200_Tang%29.swf" wmode="transparent" height="200" width="600">

Lịch Việt Nam:

<IFRAME src="http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/JavaScript/currentmonth.html" align="right" name="CurentMonth" width="188" height="228" scrolling="no" frameborder=0>
</IFRAME>

Báo điện tử:

<div class="content"> <div class="panel"> <div class="panel-content" id="sidebar_download" style="display: block"> <center><marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="2" direction="up" scrolldelay="70" hight="240" valign="baseline" width="180" height="240"> <div><a target="_blank" href="http://vietnamnet.vn/"> <img border="1" src="http://www.moet.gov.vn/resources/eduportal/uploads/icons/ep61_vietnamnet.gif" width="180" height="50"></a></div> <div><a target="_blank" href="http://www.nhandan.com.vn/"> <img border="1" src="http://www.moet.gov.vn/resources/eduportal/uploads/icons/ep181_nhandan.gif" width="180" height="50"></a></div> <div><a target="_blank" href="http://www.laodong.com.vn/"> <img border="1" src="http://www.moet.gov.vn/resources/eduportal/uploads/icons/ep121_laodong.gif" width="180" height="50"></a></div> <div><a target="_blank" href=" http://www.tuoitre.com.vn/"> <img border="1" src="http://www.moet.gov.vn/resources/eduportal/uploads/icons/ep141_tuoitre.gif" width="180" height="50"></a></div> <div><a target="_blank" href=" http://www.vnexpress.net/"> <img border="1" src="http://www.moet.gov.vn/resources/eduportal/uploads/icons/ep1_exlogo.gif" width="180" height="50"></a></div> <div><a target="_blank" href="http://www.sggp.org.vn/"> <img border="1" src="http://www.moet.gov.vn/resources/eduportal/uploads/icons/ep161_saigon.gif" width="180" height="50"></a></div> <div><a target="_blank" href="http://dantri.com.vn/"> <img border="1" src="http://www.moet.gov.vn/resources/eduportal/uploads/icons/ep21_dantri.gif" width="180" height="50"></a></div> <div><a target="_blank" href="http://www.tiasang.com.vn/"> <img border="1" src="http://www.moet.gov.vn/resources/eduportal/uploads/icons/ep201_tia_sang.gif" width="180" height="50"></a></div> <div><a target="_blank" href="http://www.thanhnien.com.vn"> <img border="1" src="http://www.moet.gov.vn/resources/eduportal/uploads/icons/ep2_banner_thanhnien.gif" width="180" height="50"></a></div> <div><a target="_blank" href="http://www.tienphong.vn"> <img border="1" src="http://www.moet.gov.vn/resources/eduportal/uploads/icons/ep5_banner_tienphong.gif" width="180" height="50"></a></div> <div><a target="_blank" href="http://www.nld.com.vn/"> <img border="1" src="http://www.moet.gov.vn/resources/eduportal/uploads/icons/ep41_nld.gif" width="180" height="50"></a></div> </marquee></center> </div> </div> </div>

Sách danh ngôn:

<embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/599/danh_ngon.swf "width="520" height="250" type="application/x-shockwave-flash"wmode="transparent" allowscriptaccess="never">

Dự báo thời tiết:

<iframe src="http://docuongbg.zxq.net/dubaothoitiet/dubaothoitiet.html" width="180" height="261" name="docuongbg" scrolling="no" border="0"frameborder="0"></iframe>


Tin tổng hợp:

<script type="text/javascript"> epi_id = 'epi-widget-container'; epi_width = '180'; epi_height = 'auto'; epi_border = 1; </script> <script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/JS/Widget.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/GenerateJS.aspx?zone=-1&count=15&ntype=popular&dtype=2&target=0"></script>

Tin thể thao:

<script type="text/javascript"> epi_id = 'epi-widget-container'; epi_width = '170'; epi_height = '600'; epi_theme = 'widgetDisplayThemePink'; </script> <script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/JS/Widget.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/GenerateJS.aspx?zone=55&count=10&ntype=popular&dtype=2&target=0"></script> 

 

Code truyện cười:

Xem truyện cười <iframe frameborder="1" width="98%" src="http://www.luudiachiweb.com/truyencuoi.htm" height="300"></iframe>

 

Code tra từ điển trực tuyến:

</iframe> <iframe name=khungphu frameborder="1" height=220 width=100% src="http://thienchanh.webng.com/tudien.txt"></iframe>

 

Code lịch truyền hình xem bóng đá:

<iframe src="http://bongda.com.vn/truyenhinh.aspx" frameborder="1" width="100%" height="200" scrolling="yes"></iframe>

 

Code xưa và nay:

<iframe width = "100%"  src = "http://home.vnn.vn/ngaynaynamxua/"></iframe>

 

Code ngựa chạy dán vào mục thông tin bản quyền:

<marquee style="z-index: 1; left: 10px; width: 770px; position: absolute; top: 20px; height: 1000px;" scrollamount="5" direction="right"><span class="falling1"><img src="http://d.violet.vn/uploads/resources/161/0.horses_76.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee><marquee style="z-index: 1; left: 10px; width: 770px; position: absolute; top: 60px; height: 1000px;" scrollamount="8" direction="right"><span class="falling1"><img src="http://d.violet.vn/uploads/resources/161/0.horses_75.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee><marquee style="z-index: 1; left: 10px; width: 770px; position: absolute; top: 80px; height: 1000px;" scrollamount="10" direction="right"><span class="falling1"><img src="http://d.violet.vn/uploads/resources/161/0.horses_47.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee>

  

Code hoa rơi dán vào mục thông tin bản quyền:

<marquee style="z-index: 1; left: 677px; width: 30px; position: absolute; top: -11px; height: 1000px;" scrollamount="4" direction="down"><span class="falling1"><img src="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee> <marquee style="z-index: 1; left: 191px; width: 30px; position: absolute; top: -231px; height: 1000px;" scrollamount="5" direction="down"><span class="falling1"><img src="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee> <marquee style="z-index: 1; left: 636px; width: 30px; position: absolute; top: -266px; height: 1000px;" scrollamount="7" direction="down"><span class="falling1"><img src="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee> <marquee style="z-index: 1; left: 672px; width: 30px; position: absolute; top: -495px; height: 1000px;" scrollamount="9" direction="down"><span class="falling1"><img src="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee> <marquee style="z-index: 1; left: 425px; width: 30px; position: absolute; top: -440px; height: 1000px;" direction="down"><span class="falling1"><img src="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee> <marquee style="z-index: 1; left: 645px; width: 30px; position: absolute; top: -133px; height: 1000px;" scrollamount="3" direction="down"><span class="falling1"><img src="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee> <marquee style="z-index: 1; left: 270px; width: 30px; position: absolute; top: -335px; height: 1000px;" scrollamount="4" direction="down"><span class="falling1"><img src="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee> <marquee style="z-index: 1; left: 248px; width: 30px; position: absolute; top: -121px; height: 1000px;" scrollamount="7" direction="down"><span class="falling1"><img src="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee> <marquee style="z-index: 1; left: 374px; width: 30px; position: absolute; top: -478px; height: 1000px;" scrollamount="2" direction="down"><span class="falling1"><img src="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif" _fcksavedurl="http://www.blinkyou.com/falling/images/hotpinkflower.gif"></span></marquee>

 

Code bướm bay:

<embed allowScriptAccess="never" allowNetworking="internal" enableJavaScript="false" src="http://www.crazyprofile.com/butterfly/Butterfly.swf?nr=6&type1=0&type2=3&type3=1&type4=4&type5=5&type6=2" width=350 height=300 wmode="transparent"><br><div><a href="http://www.crazyprofile.com/butterfly/butterflies.asp" target="_blank">Butterflies at crazyprofile.com</a></div>

   

Code cá bơi:

<embed src='http://www.crazyprofile.com/fish.swf'
 quality='high' wmode=Transparent allowScriptAccess="never" width='300' height='300' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer'/></embed>
 Code đồng hồ Solex:<embed src="http://www.nackvision.com/goodies/clocks/nackvision_timer06.swf" quality="high" width="240" height="240" name="calendar" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed> 

Code tìm kiếm thông minh google:

Xem báo)<script type="text/javascript"> epi_id = 'epi-widget-container'; epi_width = '170'; epi_height = '220'; epi_theme = 'widgetDisplayThemePink'; epi_border = 1; </script> <script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/JS/Widget.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/GenerateJS.aspx?zone=-1&count=30&ntype=popular&dtype=2&target=0"></script> <form action="http://www.google.com/cse" id="cse-search-box"> <h2><font color="#FF0000"><b>CÔNG CỤ TÌM KIẾM</b></font></h2> <br> <img border="0" alt="Google" src="http://d.violet.vn/uploads/resources/507/0.Logo_25wht.gif" <input type="hidden" name="cx" value="012596416485239023597:bdyrt64se6s" />  <input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="text" name="q" size="25" />  <p> <input type="radio" name="sitesearch" value="" /> Tìm kiếm tất cả<br> <input type="radio" name="sitesearch"value="http://violet.vn/" checked="checked" />  Thư viện Violet <br> <input type="radio" name="sitesearch"value="http://giaoan.violet.vn/" checked="checked" />  Thư viện Giáo án<br> <input type="radio" name="sitesearch"value="http://dethi.violet.vn/" checked="checked" />  Thư viện Đề thi <br> <input type="radio" name="sitesearch"value="http://baigiang.violet.vn/" checked="checked" />  Thư viện Bài giảng<br> <input type="radio" name="sitesearch"value="http://trunggvvl.violet.vn/" checked="checked" /> Trang này </p> <p> <input type="submit" name="Thanh" value="Tìm kiếm với Google" /></p> </form>(Hỗ Trợ trực tuyến

 

Code đồng hồ quả lắc Flash:

<embed src=" http://d.violet.vn/uploads/resources/495/0.Lam_dong_ho_Flash.swf?TimeZone=VietNam_Hanoi&Place=&"  width="180" height="180" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash">

 

Code lịch Flash:

<embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/495/0.kal18.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="180" height="230">

 

Code máy tính bỏ túi Flash:

<embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/495/0.calculator.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="180" height="230">

 Code Danh ngôn song ngữ Anh-Việt <script src="http://www.gmodules.com/ig/ifr?url=http://danico.googlepages.com/iframe.xml&up_myname=&up_mylink=&up_myurl=http%3A%2F%2Fhotrotrekhiemthinh.110mb.com%2FJAVA%2520SCRIPT%2FDANH%2520NGON%2Fdanhngonsongngu-final.htm&up_mywidth=180&up_myheight=250&up_myalign=center&synd=open&w=180&h=250&title=&border=%23ffffff%7C3px%2C1px+solid+%23999999&output=js"></script>Code Du lịch: Danh lam thắng cảnh

<script src="http://www.skydoor.net/gadget/vietnamtravel/random?format=javascript" type="text/javascript"></script>

 Code Album Hoa đẹp 

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,40,0" align="middle" width="348" height="289"><param name="movie" value="http://static.timnhanh.com/yumephoto/20090608/images/flash/slideshow/20080703/slideshow.swf?xmlPath=http://photo.timnhanh.com/slideshow/bellsla/35A71462/fade.xml"/><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="mAuto" value="false" /><embed width="348" height="289" mAuto="false" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" quality="high" src="http://static.timnhanh.com/yumephoto/20090608/images/flash/slideshow/20080703/slideshow.swf?xmlPath=http://photo.timnhanh.com/slideshow/bellsla/35A71462/fade.xml" type="application/x-shockwave-flash"/></object>

 Code Nhà đẹp 

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,40,0" align="middle" width="348" height="289"><param name="movie" value="http://static.timnhanh.com/yumephoto/20090608/images/flash/slideshow/20080703/slideshow.swf?xmlPath=http://photo.timnhanh.com/slideshow/hien6dn/35A71B90/fade.xml"/><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="mAuto" value="false" /><embed width="348" height="289" mAuto="false" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" quality="high" src="http://static.timnhanh.com/yumephoto/20090608/images/flash/slideshow/20080703/slideshow.swf?xmlPath=http://photo.timnhanh.com/slideshow/hien6dn/35A71B90/fade.xml" type="application/x-shockwave-flash"/></object>

 Code cá cảnh: 

<script type="text/javascript" src="http://cdn.widgetserver.com/syndication/subscriber/InsertWidget.js"></script><script>if (WIDGETBOX) WIDGETBOX.renderWidget('b8b608be-780d-4a43-a926-de2a7b4a95bf');</script><noscript>Get the <a href="http://www.widgetbox.com/widget/zen-fish-tank-aquarium-by-buddhahands">Zen Fish Tank (Aquarium) by LocalHealers</a> widget and many other <a href="http://www.widgetbox.com/">great free widgets</a> at <a href="http://www.widgetbox.com">Widgetbox</a>!</noscript>

 Code cây cảnh 

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,40,0" align="middle" width="348" height="289"><param name="movie" value="http://static.timnhanh.com/yumephoto/20090608/images/flash/slideshow/20080703/slideshow.swf?xmlPath=http://photo.timnhanh.com/slideshow/hien6dn/35A7098B/slideleft.xml"/><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="mAuto" value="false" /><embed width="348" height="289" mAuto="false" wmode="transparent" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" quality="high" src="http://static.timnhanh.com/yumephoto/20090608/images/flash/slideshow/20080703/slideshow.swf?xmlPath=http://photo.timnhanh.com/slideshow/hien6dn/35A7098B/slideleft.xml" type="application/x-shockwave-flash"/></object>

  CODE BÊ CÁ CÀNH

<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://widgets.clearspring.com/o/486c097c0199c884/4a34f7c5d3778819/486c0985da626c82/40aa1df8" id="W486c097c0199c8844a34f7c5d3778819" width="400" height="345"><param name="movie" value="http://widgets.clearspring.com/o/486c097c0199c884/4a34f7c5d3778819/486c0985da626c82/40aa1df8" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowNetworking" value="all" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /></object>

 CODE THÁC NƯỚC

<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://widgets.clearspring.com/o/4852c6ad8adeae53/4a34fa9f8d854a07/4852c6bf0dd110e3/9b0b5e18" id="W4852c6ad8adeae534a34fa9f8d854a07" width="404" height="344"><param name="movie" value="http://widgets.clearspring.com/o/4852c6ad8adeae53/4a34fa9f8d854a07/4852c6bf0dd110e3/9b0b5e18" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowNetworking" value="all" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /></object>

 CODE CÀNH ĐẸP

<script src="http://www.skydoor.net/gadget/vietnamtravel/random?format=javascript&width=200"></script>

CODE MẪU LỊCH

<embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/495/0.kal18.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="180" height="230">

 CODE LỊCH KÈM ĐỒNG HỒ

<embed src="http://d.violet.vn/uploads/resources/495/0.calendarmo4.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" name="obj1" width="180" height="240">

   code Báo mới <script type="text/javascript"> epi_id = 'epi-widget-container'; epi_width = '175'; epi_height = '350'; </script> <script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/JS/Widget.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/GenerateJS.aspx?zone=-1&count=30&ntype=popular&dtype=2&target=0"></script>CODE

 <a href="http://s582.photobucket.com/albums/ss263/thanhng72_2009/?action=view&current=047031242028282jpg2.jpg" target="_blank"><img src="http://i582.photobucket.com/albums/ss263/thanhng72_2009/047031242028282jpg2.jpg" border="0" alt="m&amp;#7901;i tr&amp;agrave;"></a>

Comments