>> Cố vấn Học tập

LỚP CỐ VẤN - QTKD K41 (KT1522A2)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SINH HOẠT LỚP CỐ VẤN

>> Thiết kế chương trình đào tạo cố định cho năm thứ nhất K41 <<XEM TẠI ĐÂY>> 

>> Theo lịch sinh hoạt lớp cố vấn thì các em sẽ sinh hoạt với cố vấn học tập vào tuần 9 (ngày 03/10/2015) tại Phòng 104/DB tiết 9 và 10. Vì đây là buổi sinh hoạt đầu tiên và đặc biệt quan trọng nên các em phải đi đầy đủ. Thầy Cố vấn: Thầy Thành - Điện thoại 0986.448733 - Email: dcthanh@ctu.edu.vn

>> Lớp tham gia sinh hoạt đầu năm với NỘI DUNG 5 vào lúc 18h30 ngày 18/9/2015 tại Hội trường lớn 

>> Thông báo cấp giấy xác nhận vay vốn cho sinh viên khóa 41 <<XEM THÔNG BÁO>> <<XEM MẪU ĐƠN>> 

>> Chương trình đào tạo ngành QTKD <<XEM TẠI ĐÂY>> 

>> Nhập KHHT toàn khóa thực hiện từ 7g30 ngày 14/9/2015 đến 17g00 ngày 04/10/2015.

>> Kiểm tra tiếng anh cho sinh viên << XEM TẠI ĐÂY>>

>> Qui chế học vụ áp dụng từ năm 2014 <<XEM TẠI ĐÂY>> 

>> Danh sách lớp QTKD 2K41 <<XEM TẠI ĐÂY>>

>> Một số thông tin từ Phòng công tác sinh viên <<XEM TẠI ĐÂY>> 

LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP

Lễ Phát Bằng tốt nghiệp Lớp QTKD Tổng hợp 2 K33 và QTKD Thương mại 1 K33 đã được tổ chức vào Sáng thứ 6 ngày 30/9/2011 tại Hội trường Lớn (Khu 2 Đại học Cần Thơ)


LỚP CỐ VẤN HỌC TẬP

>> Bảng điểm tổng hợp học kỳ 2 và hè, 2012 - 2013 
 Lớp Học kỳ 2, 2012 - 2013 Học kỳ 2, 2012 - 2013
QTKD Marketing K36 XEM ĐIỂM XEM ĐIỂM
QTKD K37 XEM ĐIỂM XEM ĐIỂM