QTKD Thương mại 1K33

THÔNG TIN CÁ NHÂN SINH VIÊN LỚP QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI 1K33
(2007 - 2011)

DANH SÁCH BAN CÁN SỰ

  • Lớp trưởng: Trần Nguyễn Thanh Luân (Cần Thơ)
  • Lớp phó: Trần Thị Thúy Hưởng (Vĩnh Long)
  • Bí thư: Quách Hoàng Lâm (Kiên Giang)
  • Thủ quỹ: Chung Nguyễn Ngọc Ý Nhi (Cà Mau)
DANH SÁCH VÀ ĐỊA CHỈ LỚP QUẢN TRỊ KINH DOANH THƯƠNG MẠI 1K33
 

TT

MSSV

Họ Lót

Tên

Điện thoại

Quê quán

1 4074177 Nguyễn Hoài An  0939.822.185   Bình Minh - Vĩnh Long
2 4074178 Nguyễn Thị Tr­ường An  0939.951.399  Vũng Liêm - Vĩnh Long 
3 4074192 Đặng Thị Mỹ Dung  0944.133.699  Thới Bình - Cà Mau
4 4074193 Nguyễn Thị Mỹ Dung 1682976670 Châu Thành - Tiền Giang
5 4074194 Hồ Hoàng Duy  0976.002.062   Châu Đốc - An Giang
6 4074199 Phan Thị Bích Đào  0942.172.065  Tam Bình - Vĩnh Long
7 4074205 Nguyễn Hữu Đức  01214574531  Giồng Trôm - Bến Tre
8 4074209 Nguyễn Thị Ph­ương  01684641990   Mỹ Tú - Sóc Trăng
9 4074210 Nguyễn Hùng Hải  0919.757.747  Ô Môn - Cần Thơ
10 4074213 Nguyễn Tr­ường Hạnh  0982.234.825  Trần Văn Thời - Cà Mau
11 4074214 Dư­ơng Thị Hồng Hạnh  0962.963.627  Vũng Liêm - Vĩnh Long
12 4074216 L­ương Thị Mỹ Hằng  01699740704  Cai Lậy - Tiền Giang
13 4074219 Phạm Lê Trung Hiếu 987091954 Bến Tre
14 4074220 Ngô Phư­ớc Hòa  01239385554  Châu Thành - Sóc Trăng
15 4074222 Phùng Thanh Hùng  01665003271  Bình Tân - Vĩnh Long
16 4074225 Phạm Thị Kim Huyền  01663229255  Gò Công - Tiền Giang
17 4074226 Hồ Khánh H­ưng  01235220750  Mỏ Cày - Bến Tre
18 4074227 Trần Thị Thúy Hư­ởng  0944.071.989  Tam Bình - Vĩnh Long
19 4074228 Đào Trung Kết 973437937 Kiên Giang
20 4074233 Lê Thị Tuyết Lan  0978.122.434  An Minh - Kiên Giang
21 4074235 Quách Hoàng Lâm  0939.606.830  Rạch Giá - Kiên Giang
22 4074239 Mai Nhật Linh    Thốt Nốt - Cần Thơ
23 4074240 Nguyễn Hồng Linh  0974.300.252  Ngã Năm - Sóc Trăng
24 4074242 Lê Văn Lĩnh  0983.975.973  Đầm Dơi - Cà Mau
25 4074244 Trần Thị Thu Loan  01227803773  Cai Lậy - Tiền Giang
26 4074246 Phạm Hữu Lợi  01225838879  Bình Minh - Vĩnh Long
27 4074247 Trần Nguyễn Thanh Luân  0906.666.059  Ninh Kiều - Cần Thơ
28 4074249 Nguyễn Thị Trúc Ly  0988.978.629  Trà Ôn - Vĩnh Long
29 4074251 Sơn Thị Xuân Mai 917801332  
30 4074252 Huỳnh Thị Mị  01263836063  Bình Minh - Vĩnh Long
31 4074262 Lâm Thành Nghĩa  0924.323.715  U Minh - Cà Mau
32 4074268 Lê Cao Nguyên 972775520
1682161692
 Thoại Sơn - An Giang
33 4074269 Mai Võ Sơn Nguyên  0979.198.113  Tam Bình - Vĩnh Long
34 4074270 Lê Đức Nguyện  0939.799.908  Long Hồ - Vĩnh Long
35 4074274 Chung Ng Ngọc ý Nhi  0905.295.155  Phường 8 - Tp. Cà Mau
36 4074284 Nguyễn Vĩnh Phú 915777377  Ninh Kiều - Cần Thơ
37 4074286 Nguyễn Hữu Phúc 947393519  Châu Thành - Đồng Tháp
38 4074291 Mã Tố Phư­ợng    Châu Thành - Sóc Trăng
39 4074300 Trần Thị Thu Sư­ơng  01682917601  Châu Thành - Tiền Giang
40 4074309 Dư­ơng Minh Thiện  0987.807.000  Đầm Dơi - Cà Mau
41 4074311 Bùi Thị Minh Thơ 974294053  
42 4074313 Nguyễn Thị Thanh Thùy  01683907808
988608227
 Mang Thít - Vĩnh Long
43 4074321 Châu Trung Tín  0984.720.924  Bình Minh - Vĩnh Long
 
 
Comments