ĐÁP ÁN KỲ THI

MÔN QUẢN TRỊ HỌC

ĐIỂM THI QUẢN TRỊ HỌC NHÓM SÁNG THỨ 5 VÀ SÁNG THỨ 6 <<XEM TẠI ĐÂY>> 


Phản hồi (nếu có) từ 14h00 – 15h30 cùng ngày tại Bộ môn QTKD. Sau thời gian này Thầy sẽ khóa tài khoản nhập điểm chính thức cho SV.

- Đáp án Nhóm Sáng thứ 5 (P117+ 118/A1)   


- Đáp án Nhóm sáng thứ 6 (P201/XH) https://sites.google.com/site/thanhseba/dapan/Sang%206.pdf?attredirects=0&d=1