Lớp QTKD Du lịch và Dịch vụ K28

DANH SÁCH Lớp QTKD Du lịch và Dịch vụ K28
Mã số SV Họ và tên Ngày sinh Nữ Mã lớp Tên ngành Số QĐTN Ngày ký QĐTN
Kết quả tìm được: 24 sinh viên. Tổng số trang: 1
4023619 Nguyễn Văn Hoài Anh 10/06/1983 KT0246A1 Kinh doanh du lịch và dịch vụ 37/QDDHCT 17/08/2006
4023644 Nguyễn Văn Khánh 28/09/84 KT0246A1 Kinh doanh du lịch và dịch vụ 37/QDDHCT 17/08/2006
4023652 Phan Ngọc Thúy Nga 27/09/83 x KT0246A1 Kinh doanh du lịch và dịch vụ 37/QDDHCT 17/08/2006
4023653 Lê Quỳnh Ngân 14/07/83 x KT0246A1 Kinh doanh du lịch và dịch vụ 37/QDDHCT 17/08/2006
4023661 Nguyễn Ngọc Huy Ninh 28/07/84 KT0246A1 Kinh doanh du lịch và dịch vụ 37/QDDHCT 17/08/2006
4023672 Trương Thị Mỹ Tâm 15/03/84 x KT0246A1 Kinh doanh du lịch và dịch vụ 133/QDDHCT 21/03/2008
4023677 Nguyễn Thị Kim Thoa 15/07/83 x KT0246A1 Kinh doanh du lịch và dịch vụ 157/QDDHCT 24/09/2008
4023683 Trần Quốc Toản 17/08/84 KT0246A1 Kinh doanh du lịch và dịch vụ 37/QDDHCT 17/08/2006
4023691 Trương Hoàng Tôn Văn 25/08/84 KT0246A1 Kinh doanh du lịch và dịch vụ 133/QDDHCT 21/03/2008
4023692 Phạm Quốc Việt 06/11/1983 KT0246A1 Kinh doanh du lịch và dịch vụ 37/QDDHCT 17/08/2006
4023694 Nguyễn Thanh Vũ 02/07/1982 KT0246A1 Kinh doanh du lịch và dịch vụ 119/QDDHCT 17/10/2007
4023700 Võ Bé Bự 01/03/1983 KT0246A1 Kinh doanh du lịch và dịch vụ 133/QDDHCT 21/03/2008
4023709 Tạ Thế Hân 07/03/1984 KT0246A1 Kinh doanh du lịch và dịch vụ 78/QDDHCT 26/02/2007
4023731 Tô Quế Ngọc 06/02/1984 x KT0246A1 Kinh doanh du lịch và dịch vụ 37/QDDHCT 17/08/2006
4023733 Phạm Lê Hồng Nhung 20/03/84 x KT0246A1 Kinh doanh du lịch và dịch vụ 37/QDDHCT 17/08/2006
4023736 Bùi Thị Kiều Oanh 05/02/1983 x KT0246A1 Kinh doanh du lịch và dịch vụ 67/QDDHCT 13/11/2006
4023737 Nguyễn Thị Tường Oanh 07/10/1983 x KT0246A1 Kinh doanh du lịch và dịch vụ 133/QDDHCT 21/03/2008
4023740 Nguyễn Thị Diễm Phúc 06/02/1984 x KT0246A1 Kinh doanh du lịch và dịch vụ 37/QDDHCT 17/08/2006
4023744 Huỳnh Ngọc Thúy Quỳnh 28/08/83 x KT0246A1 Kinh doanh du lịch và dịch vụ 37/QDDHCT 17/08/2006
4023759 Võ Văn Song Toàn 07/09/1984 KT0246A1 Kinh doanh du lịch và dịch vụ 37/QDDHCT 17/08/2006
4023764 Nguyễn Thị Triều 02/02/1982 x KT0246A1 Kinh doanh du lịch và dịch vụ 59/QDDHCT 30/09/2006
4023767 Bùi Cẩm Tú 10/01/1983 x KT0246A1 Kinh doanh du lịch và dịch vụ 37/QDDHCT 17/08/2006
4023768 Phạm Văn Tú 23/11/83 KT0246A1 Kinh doanh du lịch và dịch vụ 152/QDDHCT 27/08/2008
4023769 Hồ Thanh Tuyền 29/05/83 x KT0246A1 Kinh doanh du lịch và dịch vụ 37/QDDHCT 17/08/2006
 
Comments