GIỚI THIỆU


Từ 10g00 - 14g00, ngày 22/5/2016 Lớp QTKD K28 tổ chức họp mặt chào sự kiện kỷ niệm 10 năm ngày ra trường
https://www.facebook.com/groups/qtkd28

YouTube Video (Lớp QTKD K28 - Nhà học B2)

 (Lớp QTKD K28 - Lễ phát bằng tốt nghiệp ngày 30/9/2006)


 (Lớp QTKD K28 - Lễ phát bằng tốt nghiệp ngày 30/9/2006)