THÔNG BÁO V/V PHẢN HỒI ĐIỂM THI

-------o0o-------


Các em xem điểm thi và phản hồi đến hết ngày 09/5/2017.

Nếu có thắc mắc về bài thi thì liên hệ Thầy qua 1 trong các cách:

-          Liên hệ trực tiếp từ 8g00 – 10g00 ngày 09/5/2017 tại BM. QTKD. Lưu ý, email Thầy trước (ghi rõ học nhóm buổi nào) để Thầy chuẩn bị bài trước.

-          Email: dcthanh@ctu.edu.vn
STT

  Nhóm

 Ngày thi

 Giờ

 Phòng

  Điểm chi tiết

1

Chiều 4

03/05/2017

13h30

105/B1

XEM TẠI ĐÂY

2

Sáng 5

04/05/2017

7h30

105/C1

XEM TẠI ĐÂY

3

Chiều 5

04/05/2017

15h00

101/DB

XEM TẠI ĐÂY

4

Sáng 6

05/05/2017

08h50

207/B1

XEM TẠI ĐÂY

5

Chiều 6

05/05/2017

13h30

102/KL

XEM TẠI ĐÂY