ĐIỂM THI CUỐI KỲ QUẢN TRỊ HỌC
                                                                --------o0o--------

Để xem điểm thi, các bạn làm theo thứ tự:

1. Chọn đúng lớp của mình thi

2. Bấm tổ hợp Ctrl + F rồi gõ thứ tự trong phòng thi

(Số thứ tự SV gõ 6 số, VD: SV có số thứ tự là 7 thì gõ tìm 000007).

Thầy sẽ công bố điểm tổng chung vào cuối tuần này.

Mọi thắc mắc về kết quả thi, các bạn có thể gặp trực tiếp thầy tại Bộ môn QTKD từ 15h00 - 16h00, thứ 3 ngày 27/11/2018.

Bạn nào có phản hồi điểm thì email ghi rõ tên, phòng thi để thầy chuẩn bị bài trước.

(Thầy chỉ giải quyết trường hợp chấm sai, chấm thiếu. Không giải quyết trường hợp xin nâng điểm)

Chúc cả lớp vui vẻ.

T ThànhSTT

Ngày thi

Giờ thi

Phòng thi

Nhóm

Điểm quá trình

Điểm thi

1

21/11/2018

08:50
09:50

101/KH

Sáng 4

XEM TẠI ĐÂY 

Điểm tổng hợp 

 Điểm bài thi 

2

21/11/2018

13:30
14:30

103/KT

Chiều 4

XEM TẠI ĐÂY 

Điểm tổng hợp 

Điểm bài thi  

3

22/11/2018

08:50
09:50

103/KT

Sáng 5

XEM TẠI ĐÂY 

Điểm tổng hợp 

Điểm bài thi

4

22/11/2018

13:30

201/D2
406/D2

Chiều 5

XEM TẠI ĐÂY 

Điểm tổng hợp 

Điểm bài thi

5

23/11/2018

08:50

301/D2
406/D2

Sáng 6

XEM TẠI ĐÂY 

Điểm tổng hợp 

Điểm bài thi 

6

23/11/2018

13:30

301/D2
406/D2

Chiều 6

XEM TẠI ĐÂY 

Điểm tổng hợp 

Điểm bài thi