Lớp QTKD Marketing K28

DANH SÁCH Lớp QTKD Marketing K28
Mã số SV Họ và tên Ngày sinh Nữ Mã lớp Tên ngành Số QĐTN Ngày ký QĐTN
Kết quả tìm được: 31 sinh viên. Tổng số trang: 1
1000642 Lâm Quốc Giang 17/02/82 KT0245A1 Marketing 152/QDDHCT 27/08/2008
4023635 Mai Lý Ngọc Hân 15/09/83 x KT0245A1 Marketing 37/QDDHCT 17/08/2006
4023636 Hồ Thị Hồng Hạnh 22/08/84 x KT0245A1 Marketing 37/QDDHCT 17/08/2006
4023638 Võ Tuấn Hoàng 13/02/82 KT0245A1 Marketing 59/QDDHCT 30/09/2006
4023642 Trần Hữu Huy 03/08/1983 KT0245A1 Marketing 37/QDDHCT 17/08/2006
4023646 Phan Vũ Lam 01/06/1983 KT0245A1 Marketing 43/QDDHCT 30/08/2006
4023648 Bùi Thùy Linh 16/06/84 x KT0245A1 Marketing 37/QDDHCT 17/08/2006
4023649 Nguyễn Thị Cẩm Loan 11/07/1984 x KT0245A1 Marketing 37/QDDHCT 17/08/2006
4023650 Huỳnh Thị Ngọc Mai 02/05/1981 x KT0245A1 Marketing 114/QDDHCT 19/09/2007
4023651 Vũ Thị Mỹ 05/10/1983 x KT0245A1 Marketing 96/QDDHCT 14/06/2007
4023654 Nguyễn Hồng Ngọc 19/05/84 KT0245A1 Marketing 37/QDDHCT 17/08/2006
4023655 Tô Bảo Ngọc 09/11/1983 KT0245A1 Marketing 114/QDDHCT 19/09/2007
4023659 Võ Thị Hồng Nhiên 03/07/1984 x KT0245A1 Marketing 37/QDDHCT 17/08/2006
4023660 Dương Minh Nhựt 19/07/84 KT0245A1 Marketing 37/QDDHCT 17/08/2006
4023663 Trần Thanh Phong 24/08/82 KT0245A1 Marketing 67/QDDHCT 13/11/2006
4023665 Đặng Ngọc Uyên Phương 04/10/1983 x KT0245A1 Marketing 37/QDDHCT 17/08/2006
4023666 Võ Thị Phượng / /83 x KT0245A1 Marketing 111/QDDHCT 20/08/2007
4023667 Nguyễn Thị Diễm Phương 01/10/1983 KT0245A1 Marketing 37/QDDHCT 17/08/2006
4023670 Trương Diệu Sen 27/12/81 KT0245A1 Marketing 37/QDDHCT 17/08/2006
4023671 Võ Thanh Tài 06/05/1983 KT0245A1 Marketing 37/QDDHCT 17/08/2006
4023673 Võ Thanh Tâm / /82 KT0245A1 Marketing 174/QDDHCT 20/03/2009
4023678 Nguyễn Thanh Thủy 19/07/85 x KT0245A1 Marketing 37/QDDHCT 17/08/2006
4023684 Lê Vũ Huyền Trân 20/02/83 x KT0245A1 Marketing 37/QDDHCT 17/08/2006
4023685 Lưu Xuân Trang 31/03/82 x KT0245A1 Marketing 37/QDDHCT 17/08/2006
4023688 Phan Thanh Tuấn 24/07/83 KT0245A1 Marketing 37/QDDHCT 17/08/2006
4023689 Trần Thị Thanh Tuyền 25/01/83 x KT0245A1 Marketing 37/QDDHCT 17/08/2006
4023699 Tăng Đức Anh 11/10/1983 KT0245A1 Marketing 152/QDDHCT 27/08/2008
4023708 Trần Như Hà 04/12/1982 x KT0245A1 Marketing 37/QDDHCT 17/08/2006
4023717 Cao Thị Hồng 19/04/83 x KT0245A1 Marketing 37/QDDHCT 17/08/2006
4023721 Trần Văn Khất 20/07/82 KT0245A1 Marketing 37/QDDHCT 17/08/2006
4023774 Trần Thị Hồng Yến 06/09/1981 x KT0245A1 Marketing 37/QDDHCT 17/08/2006
 
 
 
Comments