QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

ĐIỂM QUÁ TRÌNH
LỚP CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM K17 - MKU

STT

MSSV

Họ

Tên

KT1

KT2

Đi học

Tổng

Ghi chú

1

1511033006

Trần Minh

Điền

9.5

10

10

                 9.83

 

2

1611031023

Dương Ngọc Trúc

Quỳnh

 

 

 

                     -  

Nghĩ học

3

1611032028

Hồ Nguyên

Khánh

6

10

10

                 8.67

 

4

1711032001

Võ Thị Diễm

Hương

6

10

10

                 8.67

 

5

1711032002

Tô Mỹ

Huyền

 5

 10

10

                  8.5  

 

6

1711032004

Trần Minh

Tài

6

8

10

                 8.00

 

7

1711032005

Nguyễn Thị Huỳnh

Như

9

10

10

                 9.67

 

8

1711032006

Mai Hoàng

Phúc

9.5

10

10

                 9.83

 

9

1711032007

Võ Thị Mỹ

Trà

10

10

10

                 10.0

 

10

1711032008

Nguyễn Thị

Hậu

 

 

 

                     -  

Nghĩ học

11

1711032010

Tạ Nguyễn Ngọc

Linh

5

10

10

                 8.33

 

12

1711032011

Nguyễn Thị Bé

Ngà

10

10

10

              10.00

 

13

1711032012

Võ Nhựt

Hào

7

10

10

                 9.00

 

14

1711032013

Ng Đinh Thị Huyền

Trân

10

10

9

                 9.67

 

15

1711032014

Bùi Kim

Hòa

9

10

10

                 9.67

 

16

1711032015

La Thảo

Nguyên

9

10

10

                 9.67

 

17

1711032016

Nguyễn Mỹ

Trinh

10

10

9

                 9.67

 

18

1711032017

Nguyễn Hoàng

Giang

7

8

10

                 8.33

 

19

1711032018

Nguyễn Tố

Hảo

6

7

9

                 7.33

 

20

1711032021

Mai Thị Phương

Thảo

9

10

9

              10.00

 

21

1711032022

Nguyễn Kim

Ngân

8

10

10

                 9.33

 

22

1711032023

Nguyễn Thị Thúy

Quỳnh

9

9

10

                 9.33

 

23

1711032024

Phan Mỹ

Nhân

7

7

9

                 7.67

 

24

1711032025

Lê Thị Diễm

Thúy

8

9

10

                 9.00

 

25

1711032026

Võ Thị

Đoan

8

10

10

                 9.33

 

26

1711032027

Nguyễn Thị Thúy

Linh

9.5

10

10

                 9.83

 

27

1711032028

Phan Thanh

Hậu

7

7

9

                 7.67

 

28

1711032029

Bùi Phước

Nghĩa

10

10

10

              10.00

 

29

1711032032

Võ Thị Thanh

Trúc

9

10

9

                 9.33

 

30

1711032033

Lê Chí

Hải

10

10

10

              10.00

 

31

1711032036

Nguyễn Thị Ngọc

Trân

9

10

10

                 9.67

 

32

1711032037

Huỳnh Văn

Hiếu

9

10

7

                 8.67

 

33

1711032038

Nguyễn Thành

Duy

6

7

10

                 7.67

 

34

1711032039

Nguyễn Thị Thảo

Sương

10

10

10

              10.00

 

35

1711032040

Lê Thị Cẩm

Giang

9

10

10

                 9.67

 

36

1711032042

Trần Trọng

Khiêm

9

10

10

                 9.67

 

37

1711032043

Thái Hoàng

Lên

10

10

9

                 9.67

 

38

1711032044

Lê Thị Thanh

Ngân

9

10

10

                 9.67

 

39

1711032045

Phạm Tuấn

Hiếu

9

10

10

                 9.67

 

40

1711032046

Nguyễn Thị Trúc

Linh

9

10

10

                 9.67

 

41

1711032047

Lê Minh

Hiếu

5

5

7

                 5.67

 

42

1711032048

Trương Văn

Minh

7

7

10

                 8.00

 

43

1711032050

Nguyễn Văn Quảng

Đại

7

10

10

                 9.00