QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

ĐIỂM QUÁ TRÌNH

LỚP CÔNG NÔNG HỌC KHÓA 16


Các em xem điểm quá trình Quản trị sản xuất <<TẠI ĐÂY>>  (24/9/2018)
Mọi thắc mắc liên hệ Thầy đến hết ngày 30/9/2018 qua:
- Email: dcthanh@ctu.edu.vn
- Điện thoại: 0986 448733

Chúc các em vui vẻ - thành công
T Thành