Nhượng quyền Thương mại

Mục

TT

Tên tài liệu

III

TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU

 

1

CÁC BÀI BÁO VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU

 

 

5 nhân tố thành công của việc nhượng quyền thương hiệu

 

 

7 bước để thành công khi chọn nhượng quyền thương hiệu

 

 

Bí quyết thành công

 

 

Bạn biết gì về franchising?

 

 

Bảy ứng dụng quan trọng của định giá thương hiệu

 

 

Chiến lược mua thương hiệu

 

 

Cơ hội kinh doanh và nhượng quyền kinh doanh  cái nào thích hợp với bạn???

 

 

Tôi có nên mua hình thức được nhượng quyền?

 

 

Tôi có nên sử dụng mô hình nhượng quyền để phát triển ngành kinh doanh của mình?

 

 

Danh sách hạng mục sản phẩm  dịch vụ phù hợp với việc nhượng quyền tại Việt Nam

 

 

Đi tìm sự hòa hợp trong nhượng quyền thương hiệu

 

 

Giấy phép nhượng quyền kinh doanh  làm gì để đạt được lợi ích tốt nhất từ nó???

 

 

Xây dựng thương hiệu: Làm thế nào để việc sáp nhập và mua lại (M&A) thành công?

 

 

Mc Donald Hoạt động tổ chức và nhượng quyền thương hiệu

 

 

Mối quan hệ nhượng quyền - nhận quyền cho bạn biết tình hình kinh doanh nhượng quyền của mình…

 

 

nhân tố thành công của việc nhượng quyền thương hiệu

 

 

Nhượng quyền đem lại lợi ích gì?

 

 

Nhượng quyền thương hiệu – Bí quyết của sự thành công

 

 

Nhượng quyền thương mại: Cần cân nhắc trước khi luật hóa

 

 

Nhượng quyền và việc bảo vệ thương hiệu của bạn

 

 

Nhượng quyền thương hiệu  Bí quyết của sự thành công

 

 

Như thế nào là nhượng quyền thương mại?

 

 

Xây dựng thương hiệu Làm thế nào để việc sáp nhập và mua lại (M&A) thành công?

 

2

ĐIỀU KIỆN CỦA MỘT SỐ THƯƠNG HIỆU FRANCHISE

 

 

Allegra

 

 

Cinnabon

 

 

IHG

 

 

KFC

 

 

Wing Zone

 

3

MẪU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU

 

 

3.1 FRANCHISE PS A

 

 

Chi phí mở cửa hàng chung

 

 

Chi tiết nhượng quyền kinh doanh

 

 

Hợp đồng Franchise PS A

 

 

Hợp đồng nhượng quyền hợp tác

 

 

3.2 WIFI FRANCHISE

 

 

Hợp đồng franchise 1-10-2004

 

4

PHÁP LUẠT VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU

 

 

Nghị định 35.2006 NĐ-CP

 

5

TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VỀ NHƯỢNG QUYỀN

 

 

Tài liệu nghiên cứu về nhượng quyền thương hiệu

 

6

Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu