THÔNG BÁO

THÔNG BÁO CỦA GV V/V HỌC QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI

đăng 11:39, 29 thg 3, 2016 bởi Dinh Cong Thanh   [ đã cập nhật 11:44, 29 thg 3, 2016 ]

Chiều thứ 6 (ngày 01/4/2016) lớp học môn Quản trị thương mại của T Thành vẫn học bình thường

Tra cứu các học phần mở trong học kỳ 1 năm học 2012-2013

đăng 09:59, 3 thg 6, 2012 bởi Dinh Cong Thanh   [ đã cập nhật 10:04, 3 thg 6, 2012 ]

Thông báo họp Lớp Cố vấn

đăng 07:11, 29 thg 2, 2012 bởi Dinh Cong Thanh

Ngày 13/02/2012 Lớp KT1045A1 và KT1122A1 do Thầy Thành Cố vấn họp lớp tại Hồ cá 3 Tầng (Nhà học C1) lúc 16h30 (chiều thứ 2). 

Viết chuyên đề Lớp QTKD Marketing Khóa 3 - ĐH Tây Đô

đăng 06:52, 29 thg 2, 2012 bởi Dinh Cong Thanh   [ đã cập nhật 07:06, 29 thg 2, 2012 ]

Sinh viên Lớp QTKD Marketing Khóa 3 Đại học Tây Đô do Thầy Thành hướng dẫn làm chuyên đề tốt nghiệp liên hệ GV qua :
- Email: dcthanh@ctu.edu.vn
- Điện thoại: 0986.448733
- Bộ môn QTKD, Khoa KT - QTKD, Khu 2 vào sáng thứ năm hàng tuần
- Sáng thứ 4 và 6 tại Phòng D24, Đại học Tây Đô

1-7 of 7