ĐIỂM KIỂM TRA QUẢN TRỊ HỌC
-------o0o-------

 

 STT
 LỚP
 GHI CHÚ
 1
Sáng thứ 5 - Phòng 105/A3
 2
Chiều thứ 5 - Phòng HTR/DB
 3
Sáng thứ 6 - Phòng 201/D2 
 4
Chiều thứ 6 - Phòng HTR/DB 
 5
QTKD 2015 - Học tại Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ
 6
 QTKD 2017 - Bằng 2 - Học tại Khoa Dự bị