ĐIỂM THI QUẢN TRỊ HỌC

XEM ĐIỂM THI CUỐI CÙNG <<TẠI ĐÂY>>  
 

THÔNG BÁO

- Để xem điểm bài thi, các em chọn đúng lớp dự thi, và gõ tổ hợp Ctrl + F, sau đó gõ 3 số cuối của MÃ SỐ SV

- Phản hồi điểm (nếu có) đến hết ngày 27/11/2019 qua:

  • Email: dcthanh@ctu.edu.vn 
  • Hoặc tai Bộ môn QTKD, Khoa Kinh tế (Từ 08g00 - 10g00, ngày 27/11/2019)

Lưu ý: Các em muốn xem lại bài thì email cho thầy trước để thầy chuẩn bị bài.